logo zok

Reklama w kinie

Projekcje spotów reklamowych przed sensami filmowymi:
Długość spotu do 30 sek.

 • Spot filmowy
  – 20 zł za 1 emisję
  – 500 zł za miesiąc emisji
 • Spot w formie plansz statycznych z podkładem dźwiękowym
  – 15 zł za emisję
  – 400 zł za miesiąc emisji
  Spot prosimy dostarczyć w formacie DCP. Istnieje możliwość odpłatnej konwersji na format DCP z dostarczonego materiału.

1. Opłata za wynajem sali Złocienieckiego Ośrodka Kultury:
- sala widowiskowo-kinowa przy ul. Połczyńskiej 6 w Złocieńcu w wysokości 200,00 zł brutto (słownie: dwieście złotych 00/100) za 1 godzinę;
- sala muzyczna przy ul. Połczyńskiej 6 w Złocieńcu w wysokości 123,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia trzy 00/100) za 1 godzinę oraz 650,00 zł brutto (słownie: sześćset pięćdziesiąt 00/100) za 1 dobę;
- sala widowiskowa przy ul. Wolności 6 w Złocieńcu w wysokości 150,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) za 1 godzinę oraz 800,00 (słownie: osiemset 00/100) zł brutto za 1 dobę,

2. Opłata za wynajem mobilnego sprzętu nagłośnieniowego w wysokości 246zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć 00/100) brutto za dobę.

3. Opłata za wynajem podstawowego zestawu nagłośnienia estradowego – dwa głośniki aktywne JBL EON o łącznej mocy 1200WAT plus konsola wraz z obsługą akustyczną w wysokości 123zł (słownie: sto dwadzieścia trzy 00/100) brutto za 1 godzinę.

4. Opłata za wynajem mobilnej estrady koncertowej w wysokości 2500,00 zł (słownie dwa tysiące pięćset 00/100) brutto za 1 dobę, oraz 500,00 zł (słownie: pięćset 00/100) brutto za każdą kolejną dobę.

5. Opłata stała za transport estrady mobilnej w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta 00/100) brutto, plus 2 zł (słownie: dwa 00/100) brutto za każdy kilometr poza terenem miasta Złocieniec.

Nasi partnerzy:

  sksil ForumKrakow Zachodniopomorskie logo mkidn 6490reklama kinads poziomaLR baner     DSI logo    logo m kult  erasmus ekdus DKplus