kino

kup karnet

Ceny biletów

  1. Ceny biletów
  2. Regulamin sprzedaży on-line
cena biletów 2D 3D
normalny 15 zł 21 zł
ulgowy 13 zł 18 zł
rodzinny (dotyczy filmów familijnych i dla dzieci)
Oferta biletu rodzinnego jest ważna przy zakupie biletów na ten sam seans dla rodziców oraz jednego lub więcej dzieci
13 zł 18 zł
grupowy (min. 10 osób) 11 zł 15 zł

Okulary niezbędne do obejrzenia filmu 3D do nabycia w kasie w cenie 4 zł                           Opisy filmów oraz gatunków filmowych pochodzą z filmweb.pl

 

Kasa kina „Mewa” czynna codziennie w godzinach:

15.00-20.00

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE
Złocienieckiego Ośrodka Kultury, ul. Połczyńska 6
www.zok.zlocieniec.pl

 

I. Sprzedaż on-line

1. Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi Złocieniecki Ośrodek Kultury, ul. Połczyńska 6; 78-520 Złocieniec, zwany dalej Organizatorem.

2. Umowa sprzedaży pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Użytkownikiem, a Organizatorem zostaje zawarta w przypadku spełnienia wszystkich poniżej wymienionych warunków:
a) złożenia przez Użytkownika zamówienia on-line,
b) uiszczenia przez Użytkownika zapłaty przelewem bankowym on-line (e-przelewem) lub przy użyciu karty kredytowej,
c) otrzymania przez Użytkownika od Organizatora potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Użytkownika adres e-mailowy.

3.Aby dokonać zakupu biletu za pośrednictwem strony internetowej Użytkownik zobowiązany jest do stosowania się do instrukcji wyświetlanych na poszczególnych etapach składania zamówienia.

4. Złożenie zamówienia możliwe jest po kliknięciu symbolu zakupów przy wybranym w repertuarze spektaklu prezentowanym na stronie internetowej, a następnie wybraniu dostępnych na sali miejsc, liczby i rodzaju biletów oraz podaniu danych osobowych Użytkownika wg. wyświetlonego kwestionariusza. Niezbędne jest także zaakceptowanie oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz niniejszego Regulaminu.

5. Od momentu zaznaczenia wybranych miejsc na sali Użytkownik ma 10 minut na złożenie zamówienia, po upływie tego czasu następuje konieczność ponownego rozpoczęcia procedury.

6. Sprzedaż biletów w systemie on-line kończy się o godzinie 23:59 w przeddzień terminu danego spektaklu przy płatności kartą kredytową lub ekspresowym przelewem elektronicznym (e-przelewem).

7. Przy każdorazowym logowaniu w systemie on-line można kupić do 10 biletów.

8. Ceny biletów oferowanych przez Organizatora zawierają podatek VAT.

9. Przy zakupie biletów on-line płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego(eprzelewu) lub karty kredytowej.

10. Płatności za bilety obsługuje spółka „BRACHIA" Spółka Jawna z siedzibą w Swarzędzu, os. Czwartaków 20/32, przy pomocy portalu internetowego www.transferuj.pl. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu płatniczego wyżej wymienionej spółki.

11. W przypadku płatności kartą lub ekspresowym przelewem elektronicznym, jeżeli kwota nie zostanie opłacona w ciągu 30 minut od momentu złożenia zamówienia - zostanie ono anulowane.

12. Bilety pozostają własnością Organizatora do czasu odnotowania przez niego potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Użytkownika.

13. Faktura może być wystawiona wyłącznie na tę osobę lub firmę, która zakupiła bilety przez Internet po wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i podaniu danych do faktury.

14. W przypadku dokonania przez Użytkownika wyłącznie rezerwacji miejsca na wybrany seans bez jednoczesnego zakupu biletu drogą elektroniczną, Użytkownik powinien wykupić bilet na film objęty rezerwacją najpóźniej na 30 minut przed godziną rozpoczęcia seansu.

15. W przypadku gdy Użytkownik w terminie wskazanym powyżej nie dokona w kinie zakupu biletu na seans, na który zarezerwował miejsce, rezerwacja takiego miejsca nie może być gwarantowana. Zdarzają się sytuacje, w których klienci dokonują rezerwacji, lecz z określonych przyczyn nie zjawiają się po ich odbiór. Anulując rezerwację 15 minut przed seansem dajemy możliwość skorzystania z tych miejsc innym osobom.

II. Dostawa i realizacja biletu

1. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma Bilet w formie listu e-mail- około 5 minut od dokonania płatności, nie później jednak niż w terminie 20 minut od złożenia zamówienia, na adres e-mail podany w procesie zamówienia.

2. Wyposażeniem niezbędnym do wykorzystania Biletu wysłanego Użytkownikowi w formie e-mail jest komputer z oprogramowaniem obsługującym pliki w formacie PDF.

3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie Biletu osobom trzecim. Bilet jest drukiem poufnym i nie może być powielany. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku udostępnienia Biletu osobom trzecim. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na Salę w wypadku zaistnienia duplikatu biletu. W przypadku zgłoszenia się w Sali kilku osób z tym samym Biletem, upoważnioną do udziału w spektaklu będzie wyłącznie osoba, która zrealizowała Bilet jako pierwsza.

4. W przypadku gdy Użytkownik nie ma możliwości wydruku biletów, może:
- odebrać bilety zakupione on-line w Kasie Złocienieckiego Ośrodka Kultury nie wcześniej niż następnego dnia po zakupie on-line i nie później niż pół godziny przed rozpoczęciem spektaklu.
- przy odbiorze biletów zakupionych on-line Użytkownik zobowiązany jest podać nazwisko oraz numer rezerwacji otrzymany na wskazany przy zakupie adres e-mail.
- osobisty numer rezerwacji należy zachować w tajemnicy. Organizatorem nie odpowiada za skutki udostępnienia tego numeru osobom trzecim.

III. Ochrona danych

1. Akceptując warunki sprzedaży Użytkownik wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Użytkownika w formularzu zamówienia.

2. Wszystkie dane podane przez Użytkownika są automatycznie szyfrowane przed transmisją do Organizatora bezpiecznym szyfrem i przetwarzane w warunkach poufności.

3. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane będą przez Organizatora w celach administracyjnych, przy zachowaniu prawnych zabezpieczeń i ograniczeń wynikających z przepisów prawa o ochronie danych osobowych.

4. Użytkownik ma prawo, w każdym czasie, zażądać usunięcia lub zmiany danych osobowych, które go dotyczą.

IV. Zwrot biletów

1. W przypadku nieodbycia się spektaklu z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Organizator będzie przyjmować zwroty biletów przy jednoczesnym zwrocie należności.

2. W przypadku rezygnacji z biletów, zwrot może nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym wydarzenie, na które Użytkownik kupił bilet lub bilety. Istnieje możliwości zwrotu biletów tylko zakupionych w Kasie Organizatora. Bilety zakupione on-line nie podlegają zwrotowi.

3. Warunkiem dokonania zwrotu jest przedstawienie oryginalnego biletu lub biletów wstępu, wraz z paragonem fiskalnym.

V. Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy kupują bilety. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Użytkowników w kasie Organizatora oraz na stronie internetowej www.zok.zlocieniec.pl

Teatr Muzyczny Rada

 
4.01.2020 (sobota) 19:00 KUP

Kraina lodu 2

6.12 (piątek) 9:00 2D  dubb
KUP  REZERWUJ
    11:30 2D  dubb KUP  REZERWUJ
    13:45 2D  dubb
KUP  REZERWUJ
    15:45 3D dubb KUP  REZERWUJ
7.12 (sobota) 11:50 2D  dubb
KUP  REZERWUJ
    14:00 2D  dubb
KUP  REZERWUJ
    16:00 3D dubb
KUP  REZERWUJ
8.12 (niedziela) 11:50 2D  dubb
KUP  REZERWUJ
    14:00 2D  dubb
KUP  REZERWUJ
    16:00 3D dubb
KUP  REZERWUJ
         
12.12 (czwartek) 13:50 2D dubb 
KUP  REZERWUJ
    16:00 3D dubb KUP  REZERWUJ
13.12 (piątek) 13:50 2D  dubb
KUP  REZERWUJ
    16:00 3D dubb KUP  REZERWUJ
14.12 (sobota) 13:50 2D  dubb
KUP  REZERWUJ
    16:00 3D dubb
KUP  REZERWUJ
15.12 (niedziela) 13:50 2D  dubb
KUP  REZERWUJ
    16:00 3D dubb
KUP  REZERWUJ

Elsa i Anna wraz z przyjaciółmi udają się do Zaczarowanego Lasu w poszukiwaniu pomocy dla swego Królestwa.

Zwiastun filmu

Last Christmas

7.12 (sobota) 18:00 2D
KUP  REZERWUJ
    20:10 2D
KUP  REZERWUJ
         
12.12 (czwartek) 18:00 2D
KUP  REZERWUJ
13.12 (piątek) 18:00 2D
KUP  REZERWUJ
14.12 (sobota) 18:00 2D
KUP  REZERWUJ
15.12 (niedziela) 18:00 2D
KUP  REZERWUJ

Kate (Emilia Clarke) pracuje w dużym domu towarowym w Londynie jako elf. Jej życie jest pasmem niepowodzeń i złych decyzji. Jednak kiedy w pracy poznaje Toma (Henry Golding), jej życie zaczyna zmieniać się na lepsze. Pomimo, że pozornie ta dwójka kompletnie do siebie nie pasuje, magia świąt sprawia, że postanawiają iść za głosem swoich serc... 

Zwiastun filmu

Wielkie opery na dużym ekranie - Zaczarowany flet

 

8.12 (niedziela) 18:00 KUP  REZERWUJ
 

1800 gramów

12.12 (czwartek) 20:10 2D
KUP  REZERWUJ
13.12 (piątek) 20:10 2D
KUP  REZERWUJ
14.12 (sobota) 20:10 2D
KUP  REZERWUJ
15.12 (niedziela) 20:10 2D
KUP  REZERWUJ
         
19.12 (czwartek) 18:00 2D
KUP  REZERWUJ
20.12 (piątek) 18:00 2D
KUP  REZERWUJ
21.12 (sobota) 18:00 2D
KUP  REZERWUJ
22.12 (niedziela) 18:00 2D
KUP  REZERWUJ

Kraków przygotowuje się na nadejście świąt. Ewa (Magdalena Różczka), kobieta dla której nie ma rzeczy niemożliwych, szuka nowych opiekunów dla dzieci pozbawionych rodzin. Jest wulkanem energii, potrafi wyważyć każde drzwi i nagiąć każdy przepis, aby im pomóc. Tuż przed Bożym Narodzeniem w jej życiu pojawia się niezwykła dziewczynka – Nutka, niemowlę pozostawione przez matkę. Dla jej dobra Ewa gotowa jest zrobić wszystko, nawet poświęcić siebie, swoją karierę i szansę na miłość… Nie spodziewa się, że wkrótce przez jej życie przetoczy się prawdziwa lawina emocji, na którą nie przygotowało jej nic, czego do tej pory doświadczyła. Czy bezinteresownie ratując jeden mały świat można uratować również siebie?

Zwiastun filmu

Salma w krainie dusz

19.12 (czwartek) 15:45 2D
KUP  REZERWUJ
20.12 (piątek) 15:45 2D
KUP  REZERWUJ
21.12 (sobota) 15:45 2D
KUP  REZERWUJ
22.12 (niedziela) 15:45 2D
KUP  REZERWUJ

Witajcie w Santa Clara, meksykańskim mieście cudów. To tutaj, raz do roku, duchy zmarłych przybywają do naszego świata, aby miło spędzić dzień w towarzystwie najbliższych. Jest to czas wielkiej radości dla wszystkich poza szesnastoletnią Salmą. Osierocona dziewczynka nigdy nie poznała swoich rodziców i dlatego nie może sprowadzić ich na ziemię. Wszystko zmienia się, gdy w ręce Salmy wpada tajemniczy medalion. Dzięki mocy amuletu dziewczynka dowiaduje się, jak odszukać mamę i tatę. Wkrótce ona i jej przyszywani bracia, Jorge i Pedro, rozpoczną niezwykłą wyprawę, która przeniesie całą trójkę w zaświaty. W krainie duchów czeka ich wspaniała przygoda, w czasie której Salma odkryje prawdę o rodzinie oraz własnych, głęboko ukrytych zdolnościach. Mocach, o których nie miała dotąd pojęcia.

Zwiastun filmu

Midway

19.12 (czwartek) 20:10 2D
KUP  REZERWUJ
20.12 (piątek) 20:10 2D
KUP  REZERWUJ
21.12 (sobota) 20:10 2D
KUP  REZERWUJ
22.12 (niedziela) 20:10 2D
KUP  REZERWUJ

Wojna na Pacyfiku, której początek dał atak Cesarskich Sił Powietrznych na bazę Pearl Harbour, od początku układała się po myśli japońskiego dowództwa. Duża część amerykańskiej floty wojenna uległa zniszczeniu, a dowództwo, szczególnie polityczne, nie potrafiło odnaleźć się w nowej sytuacji. W takich okolicznościach amerykańska baza na Midway pełniła rolę ostatniego szańca obrony, po przerwaniu którego Japonia zapanuje niepodzielnie na Pacyfiku co może przesądzić o losach wojny. Roland Emmerich dzieje bitwy pozwala nam śledzić oczami zwykłych marynarzy, pilotów, a także generałów i polityków, których decyzje miały zdecydować o życiu tysięcy ludzi.

Zwiastun filmu

Baranek Shaun Film.Farmageddon

26.12 (czwartek) 15:45 2D
KUP  REZERWUJ
27.12 (piątek) 15:45 2D
KUP  REZERWUJ
28.12 (sobota) 15:45 2D
KUP  REZERWUJ
29.12 (niedziela) 15:45 2D
KUP  REZERWUJ
30.12 (poniedziałek) 13:00 2D
KUP  REZERWUJ
31.12 (wtorek) 13:00 2D
KUP  REZERWUJ

Przed barankiem Shaunem i jego stadkiem otwierają się gwiezdne wrota wiodące wprost do międzyplanetarnej przygody, gdy na ich farmie ląduje obdarzona  niesłychanymi mocami i nieodpartym urokiem przybyszka z odległej galaktyki. Shaun będzie musiał pomóc jej odnaleźć odległy dom i umknąć stąpającej jej po piętach tajnej organizacji. Czy uda mu się zapobiec Farmageddonowi i w towarzystwie kosmatych kosmonautów powrócić na ukochaną farmę?

Zwiastun filmu

Jak poślubić milionera?

26.12 (czwartek) 17:45 2D
KUP  REZERWUJ
27.12 (piątek) 17:45 2D
KUP  REZERWUJ
    19:45 2D KUP  REZERWUJ
28.12 (sobota) 17:45 2D
KUP  REZERWUJ
29.12 (niedziela) 17:45 2D
KUP  REZERWUJ
30.12 (poniedziałek) 15:00 2D
KUP  REZERWUJ
31.12 (wtorek) 15:00 2D
KUP  REZERWUJ

„Jak poślubić milionera” to komediowy przewodnik dla wszystkich, którzy marzą o szczęśliwych związkach. Główni bohaterowie filmu zamiast czekać, aż ślepy los ześle im upragnioną miłość, biorą sprawy w swoje ręce i zapisują się na kurs gwarantujący znalezienie drugiej połówki. Oczywiście, jeśli przy okazji okaże się, że wybranek serca jest milionerem, nikt nie będzie przecież składać reklamacji. Czy faktycznie istnieją sprawdzone metody uwodzenia, które działają na wszystkich mężczyzn? Co można, a czego absolutnie nie wolno robić na pierwszej randce? Jak znaleźć miłość i nie zepsuć wszystkiego w jeden dzień?

Zwiastun filmu

Proceder

28.12 (sobota) 20:00 2D
KUP  REZERWUJ

"Proceder" to poruszająca historia rapera Tomasza Chady –  chłopaka z blokowisk, z duszą poety i darem do wpadania w poważne kłopoty. Prawdziwy i szczery do bólu w swoich tekstach, Chada ginie w niewyjaśnionych okolicznościach zostawiając zszokowanych fanów i dziewczynę, którą kochał. Muzyka była całym jego życiem - pasją i światem, w który uciekał, gdy rzeczywistość nie miała mu zbyt wiele do zaoferowania.   

Zwiastun filmu

Kult. Film

29.12 (niedziela) 20:10 2D
KUP  REZERWUJ
30.12 (poniedziałek) 17:15 2D
KUP  REZERWUJ

Film dokumentalny zawierający wyjątkowe i nigdzie niepublikowane materiały zakulisowe z życia legendarnego zespołu Kult oraz samego Kazika Staszewskiego. Prawdziwy, emocjonujący i wyczekiwany film o ludziach, bez których polska scena muzyczna nie mogłaby istnieć. Kamera towarzyszyła muzykom podczas trasy koncertowej oraz w życiu codziennym, pokazując fenomen i grupy i jej zupełnie niespotykanej nigdzie indziej więzi z fanami.

Zwiastun filmu

Śnieżna paczka

2.01 (czwartek) 15:45 2D
KUP  REZERWUJ
3.01 (piątek) 15:45 2D
KUP  REZERWUJ
         
5.01 (niedziela) 15:45 2D
KUP  REZERWUJ
6.01 (poniedziałek) 15:45 2D
KUP  REZERWUJ

Swifty, lis polarny pracujący na arktycznej poczcie, marzy by zostać Top Dogiem, czyli gwiazdą posłańców, którymi normalnie są psy husky. Aby udowodnić, że jest godny tej funkcji potajemnie rekwiruje jedną z przesyłek i dostarcza do tajemniczego miejsca. Zatrzymuje się przy tajnej fortecy, gdzie staje twarzą w twarz z Doktorem Morsem, tłustym geniuszem spacerującym na mechanicznych nogach i posiadającym lojalną armię dziwnie uprzejmych maskonurów. Swifty odkrywa, że napotkany doktorek planuje stopienie pokryw lodowych na biegunach i zalanie Ziemi w celu zapanowania nad nią. Zaistniała sytuacja zmusza lisa do skorzystania z pomocy przyjaciół, którymi są: PB, zamknięty w sobie niedźwiedź polarny, Lemmy, roztrzepany albatros, Sal i Weez, dwie wydry mówiące o teoriach spiskowych i Jade Fox, twardy jak skała mechanik. Ten tłum arktycznych wyrzutków musi zebrać się razem by powstrzymać złowrogie plany Doktora Morsa i uratować świat.

Zwiastun filmu

Futro z misia

2.01 (czwartek) 18:00 2D
KUP  REZERWUJ
    20:00 2D KUP  REZERWUJ
3.01 (piątek) 18:00 2D
KUP  REZERWUJ
    20:00 2D KUP  REZERWUJ
         
5.01 (niedziela) 18:00 2D
KUP  REZERWUJ
    20:00 2D KUP  REZERWUJ
6.01 (poniedziałek) 18:00 2D
KUP  REZERWUJ
    20:00 2D KUP  REZERWUJ
         
9.01 (czwartek) 18:00 2D
KUP  REZERWUJ
10.01 (piątek) 18:00 2D
KUP  REZERWUJ
11.01 (sobota) 18:00 2D
KUP  REZERWUJ
12.01 (niedziela) 18:00 2D
KUP  REZERWUJ

Boss podhalańskiej mafii, o wiele mówiącej ksywie Nerwowy (Olaf Lubaszenko), jest wściekły. To akurat w jego przypadku normalne, bo facet z natury nie jest oazą spokoju, ale tym razem ma naprawdę dobry powód. Jego ludzie podczas brawurowej akcji ukradli z komisariatu w Tczewie 120 kilogramów ziołowej herbatki. Po cholerę gangsterom ziołowa herbatka? No właśnie. W policyjnym magazynie miała być marihuana, ale ktoś ubiegł zakopiańskich zakapiorów i zwiał z towarem. Całej sprawie bacznie przyglądają się agenci Dzik (Cezary Pazura) i Żubr (Artur Dziurman) z CBŚ, którzy podejrzewają przekręt na wojewódzką skalę. Tymczasem na Pomorzu ktoś handluje doskonałej jakości „trawką”…

Zwiastun filmu

KinAds 2019

Repertuar kina Mewa

Kraina lodu 2
Last Christmas
Wielkie opery na dużym ekranie - Zaczarowany flet
1800 gramów
Salma w krainie dusz
Midway
Baranek Shaun Film.Farmageddon
Jak poślubić milionera?
Proceder
Kult. Film
Śnieżna paczka
Futro z misia

 

kino szkola2

Nasi partnerzy:

dom kultury plus  sksil  galeria piwnica  ForumKrakow Zachodniopomorskie  logo mkidn 6490reklama kinads pozioma     DSI logo  infoludek magazyny  logo vector software